Düktilite Test Cihazı

Rolling Thin Film Oven Cihazı

İnce Film Etüvü (Isıtma Kaybı Etüvü)

Asfalt Distilasyon Test Seti

Parlama ve Yanma Noktası Tayin Cihazı

Saybolt Viskozimetre Cihazı

Yumuşama Noktası Tayin Cihazı Seti

Bitüm Penetrometresi

Römorklu Karot Makinası

Benzin Motorlu Karot Makinası

Vakum Piknometresi

Yapışma (Vialit) Test Aleti

Soğutmalı Su Banyosu

Sirkülasyonlu Su Banyosu

Vibratörlü Tokmak

Manuel Asfalt Mikseri

Marshall Numune Çıkarıcı

Marshall Test Cihazı

Marshall Otomatik Tokmak

Manuel Marshall Tokmak

Marshall Kalıp

Trikloretilen Geri Dönüşüm Cihazı

Santrifüj Extraktör

Reflüks Extraktör

Konseptika